Tehnohooldus

Tehnohoolduse (kinnisvarahoolduse) eesmärk on füüsiliselt säilitada krundil olevaid ehitisi ning jaguneb oma olemuselt kaheks erinevalt korraldatavaks tegevuste kompleksiks:

 • Ennetuslik tehnohooldus
 • Avariiline tehnohooldus

Tehnohoolduse tegevusi võime jagada järgmiselt:

 • Teekatete tehnohooldus
 • Ehitiste põhitarindite tehnohooldus
 • Hoonete siseruumides tehtav tarindite tehnohooldus
 • Hoone keskkonnatehnika süsteemide tehnohooldus
 • Elektripaigaldise tehnohooldus
 • Nõrkvoolupaigaldise tehnohooldus
 • Eriseadmete ja –süsteemide tehnohooldus
 • Turvasüsteemide tehnohooldus
 • Muud tehnohooldusena käsitletavad tegevused

haldusteenus ehk tehnohoolduse korraldamine

R HALDUS korraldab kõik vajalikud tehnohooldustööd!

Tagasi haldusteenuse lehele

Küsi haldusteenuse hinnapakkumist