Heakord

Heakorratööde eesmärk on puhtuse tagamine krundil, hoonete välispindadel ning siseruumides.

Heakorratöid võime jagada järgmiselt:

  • Kinnistu välisterritooriumi korrashoid (krundihooldus)
  • Ehitiste välispiirete ja tarindite puhastamine
  • Siseruumide koristus
  • Jäätmekäitlus
  • Kahjurite ja näriliste tõrje
  • Lippude heiskamine
  • Muud heakorratööd

Haldusteenus kui heakorratööde korraldamine

R HALDUS korraldab kõik vajalikud heakorratööd!

Tagasi haldusteenuse lehele

Küsi haldusteenuse hinnapakkumist