Remont

Remonttööde ehk renoveerimise eesmärk on ehitise, selle tarindite või ruumide taastamine esialgsel kujul arvestades tehnoloogia arengust tulenevat parendamise vajadust. Sisuliselt on tegemist (väikesemahuliste) ehitusprojektidega, st tegemist on alati ühekordselt kavandatavate ning elluviidavate projektilaadsete tegevustega.

Haldusteenus kui remonttööde korraldamine

R HALDUS korraldab kõik vajalikud remonttööd!

Tagasi haldusteenuse lehele

Küsi haldusteenuse hinnapakkumist