Kommenteeri

Mis on elektrikäit?

Elektrikäidu korraldust reguleerib majandus-ja taristuministri 01.07.2015 jõustunud määrus "Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded."

Määruse järgi on käit tegevus elektripaigaldise talitluses ja nõutavas seisukorras hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist, hooldamist ja nii elektritöid kui ka mitteelektritöid.

Elektripaigaldise eest vastutaval isikul tuleb määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja) muuhulgas juhul, kui elektripaigaldis on madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri. Ohutuks käidu tagamiseks tuleb koostada käidukava.


Lisa kommentaar

Email again: