Kommenteeri

Gaasiseadmed vajavad lisaks hooldamisele ka kontrollimist ja auditeerimist

Kinnisvaraomanik või haldaja peab teadma, millisesse kategooriasse tema paigaldis kuulub, kuna sellest sõltub korralise auditi teostamise sagedus. Auditiks nimetatakse tehnilist kontrolli, mille eesmärk on tuvastada tehniline korrasolek ning võimalikud olulised puudused.

Majandus-ja taristuministri määruse nr 95 järgi jagatakse gaasipaigaldised töörõhust lähtuvalt:

       A- kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga kuni 0,1 baari (kaasa arvatud)

       B- kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 0,1 baari kuni 5 baari (kaasa arvatud)

       C- kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 5 baari kuni 16 baari (kaasa arvatud)

       D- kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 16 baari

Tavaliselt on maagaasi võrgulepingus märgitud gaasi rõhk liitumispunktis ning lisatud torustiku ja seadmete omandi piiritlusakt.

Korralise auditi sagedused: 

       A- kategooria gaasipaigaldisele, mis on üle 15 aasta vana ja asub ühiskondlikult kasutatavas hoones, kord nelja aasta järel

       A- kategooria gaasipaigaldisele, millega ühendatud tarviti võimsus on üle 120 kW ja tarvitite koguvõimsus on üle 300 kW, kord nelja aasta järel

       B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldises kord kahe aasta järel

Auditeid teostavad Inspecta Estonia OÜ ja Tehnoaudit OÜ.


Kas väikese võimsusega korterelamute gaasiseadmeid ei peagi kontrollima?

Majandus-ja taristuministri määruse nr 87 §46 järgi tuleb üksik-, kaksik-, rida- või korterelamus teostada gaasiseadme kontrolli iga 4 aasta järel, mis sisaldab järgmist: 

       - gaasiseadme nõuetele vastavuse ja toimimise kontroll tööolukorras

       - olemasolevale dokumentatsioonile vastavuse kontroll

       - seadmete õhuvarustuse ja ruumide ventilatsiooni toimimise kontroll

       - torustiku nõuetele vastavuse kontroll

       - seadmete ühenduste tiheduse kontroll

       - vingugaasianduri olemasolu ning paigalduse kontroll

Kontrolli käigus läbiviidud tegevuste andmed sisestab kontrolli teostaja tehnilise järelevalve infosüsteemi viie tööpäeva jooksul.


Lisa kommentaar

Email again: