Kommenteeri

Tulekustuti korrashoid

Tulekustutit peab regulaarselt vaatlema, kontrollima ning hooldama

VAATLUS teostatakse 1 x kuus, mille käigus tuleb veenduda, et tulekustuti  

-       asetseb selleks ettenähtud kohas

-       ei ole millegagi varjatud ja kasutamisjuhisega pealdis on loetav

-       ei ole märgatavalt kahjustatud

-       rõhunäituri osuti asub rohelises tsoonis

-       plommid, tõkised on vigastamata

Kui vaatlusel ilmneb kahtlus rikkest siis peab korraldama selle tuvastamiseks tulekustuti kontrolli ja rikke kõrvaldamiseks hoolduse.


Kui tootja ei ole kontrolli sagedust ette näinud, siis toimub KONTROLL

-       üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised;

-       üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas

Kontrollitud tulekustuti varustatakse kontrollilipikuga

 

HOOLDUS teostatakse vastavalt tootja poolt ette nähtud vajadusele, selle puudumisel

-       vesi- ja vahtkustuteid iga viie aasta järel, teisi tulekustuteid iga kümne aasta järel.

Hooldatud tulekustuti varustatakse hoolduslipikuga


Lisa kommentaar

Email again: