Kommenteeri

Voolikusüsteemi korrashoid

Tuletõrje voolikusüsteem on tõhus kustutusvahend, võimaldades kiiret ja püsivat kustutusressurssi. 
Voolikusüsteemi peab regulaarselt vaatlema, kontrollima ning hooldama.

VAATLUS teostatakse 1 x kvartalis, mille käigus tuleb veenduda, et voolikusüsteem on -  - kasutamiseks valmis 

- nähtav

- kasutusjuhendiga

 - takistamata juurdepääsuga

- nähtavate defektideta, korrosioonita ning leketeta.

Ilmnenud puudused tuleb kõrvaldada.

Kontrollimisel ja hooldamisel peab juhinduma standardiseeria EVS-EN 671 nõuetest ning tootjapoolsetest juhistest.

Voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse vähemalt 1 x aastas. Voolik keritakse täielikult lahti, survestatakse töörõhul ning kontrollitakse mitmeid aspekte.


Kord 5 aasta jooksul tuleb kõik voolikud survestada maksimaalsel töörõhul.

Lisa kommentaar

Email again: