Kommenteeri

Haldusteenus on hea valik ärikinnisvara omanikule

Teatavasti tähendab kinnisvara omanikuks olemine ka selle korrasolemise eest vastutamist. Paljud nõuded ehitisele ja selle osadele tulenevad otse õigusaktidest (seadused, määrused jms) ning nende täitmine nõuab kindlasti arvestatavat ajaressurssi. Näiteks peab olema tagatud ehitise ohutus nii selle kasutajatele kui ka kõigile teistele inimestele, nende varale ja keskkonnale üldisemalt (konstruktsioonide püsimine, tuleohutus jms), kuid silma peab peal hoidma ka tehnosüsteemide hooldustöödel, turvasüsteemide korrasolekul, korrektsel jäätmekäitlusel, libedusetõrje ja lumekoristuse õigeaegsel teostamisel ning ka sellel, et muru niitmine toimuks enne, kui see ületab lubatud maksimaalse kõrguse.

Need olid muidugi üksikud näited, mis kõik võivad olla ühe omaniku kohustuseks. Mõistlik kinnisvaraomanik ei jää ettekirjutust või halvemal juhul õnnetusjuhtumit ootama, et siis tagantjärele tark olla, vaid teadlikult tagab vajalike korrashoiutööde teostamise. Nüüd tekibki küsimus, kes nende kohustuste täitmise enda peale võtab?

Kinnisvaraomanik ise

Vahel ongi nii kõige mõistlikum. Kinnisvaraobjekti omanik võib mõned lihtsamad tööd ise teha (muruniitmine, põranda puhastamine, lumekoristus vms) ning mõned tööd ka teenusena tellida (küttesüsteemi hooldus, jääpurikate lõhkumine ja lume eemaldamine katuseräästas vms). Sellise lähenemise korral saame lugeda üheks plussiks kindlasti isetegemise rõõmu saavutamise (mõnikord), samas nõuab vajalikke teadmiseid ja oskuseid ning ka arvestatavat ajakulu. Seega sobiks selliselt toimetamine kinnisvaraobjektidele, mis korrashoiutööde vajaduste mõistes väiksemamahulised.

Haldusjuht

Keskmistes ja suuremates ettevõtetes on vahel loodud eraldi haldusjuhi ametikoht. Sellisel juhul eriala spetsialist korraldab erinevate vajalike teenuste tellimise. Eeliseks on enamasti kindla “oma töötaja” olemasolu, kellele saaks vajadusel ka lisakohustusi kerge vaevaga delegeerida. Samas peab ettevõtte juht arvestama palga- ja koolituskuludega, kaasaegsete töövahendite tagamisega ning mõtlema ka näiteks sellele, kes asendab töötajat puhkuse või haigestumise ajal.

Haldusteenus

Võib öelda, et pädevalt haldusettevõttelt teenusena vajalike tööde korraldamise tellimine sobiks suuremale osale kinnisvaraomanikest. Makstes kokkulepitud haldustasu saab ta oma vara korras hoitud ise selleks vähem aega panustades. Vahel tellitakse haldusteenust ja teisi kinnisvara korrashoiutöid (sh heakorra- ja tehnohooldustöid) ühelt ettevõttelt. Samas saab muidugi ka vaid läbi haldusteenuse tellimise tagada kõikide korrashoiutööde nõuetekohane teostamine. Sellisel juhul kasutatakse teenuste tellimisel ära turul eksisteeriv konkurents - läbi korraldatavate hangete selgitatakse välja just konkreetsele kinnisvaraobjektile kõige sobilikumad teenuseosutajad ning  soodsaimad pakkujad korrashoiuteenuste lõikes.

Kirjeldatud said muidugi kõige levinumad haldusmudelid. Iga ärikinnisvara omanik peab ise tegema oma valiku. Tähtis on vaid see, et omanikukohustused saaksid teostatud õigeaegselt, vajalikus mahus ning kvaliteetselt.

Lisa kommentaar

Email again: