Blogi

Filtreeri postitusi

Haldusteenus on hea valik ärikinnisvara omanikule

Teatavasti tähendab kinnisvara omanikuks olemine ka selle korrasolemise eest vastutamist. Paljud nõuded ehitisele ja selle osadele tulenevad otse õigusaktidest (seadused, määrused jms) ning nende täitmine nõuab kindlasti arvestatavat ajaressurssi. Näiteks peab olema tagatud ehitise ohutus nii selle kasutajatele kui ka kõigile teistele inimestele, nende varale ja keskkonnale üldisemalt (konstruktsioonide püsimine, tuleohutus jms), kuid silma peab peal hoidma ka tehnosüsteemide hooldustöödel, turvasüsteemide korrasolekul, korrektsel jäätmekäitlusel, libedusetõrje ja lumekoristuse õigeaegsel teostamisel ning ka sellel, et muru niitmine toimuks enne, kui see ületab lubatud maksimaalse kõrguse.
Loe lisaks